Membership

Membership

Naast nationale en internationale belangenbehartiging zijn ledenservice en het bevorderen van de samenwerkingsverbanden tussen de leden en tussen de strategische partners een van de primaire taken van Altro Via. Door het organiseren van diverse bijeenkomsten zoals vergaderingen, informatiebijeenkomsten maar ook sociale bijeenkomsten & events, creëert Altro Via een goede maar vooral een persoonlijk platform/ ontmoetingsplek voor touringcarondernemers en de strategische partners in de sector.

Voorwaarden
Touringcarbedrijven met minimaal 5 touringcars kunnen lid worden van Altro Via. De rechten en plichten samenhangend met het lidmaatschap van Altro Via staan vermeld in de statuten van de vereniging.

Kosten
Onderstaand treft een overzicht van de kosten voor een lidmaatschap:
Touringcarbedrijf met 5-10 bussen € 1.750,=
Touringcarbedrijf met 11-14 bussen € 2.250,=
Touringcarbedrijf met 15 bussen of meer € 2.500,=

Voor het eerste jaar dat een bedrijf lid wil worden bedraagt het lidmaatschap ongeacht de grootte van het bedrijf € 1.000,=
Strategische Partners minimaal € 2.500,-- excl. BTW
Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW
Altro Via biedt haar leden de mogelijkheid om de jaarlijkse bijdrage verspreid over 4 kwartaal termijnen te betalen. Het lidmaatschap kan daarom ook per kwartaal ingaan. Het bestuur besluit in alle gevallen voor toetreding van de Vereniging. Het opzegtermijn van het lidmaatschap bedraagt 3 maanden.